Hakkımızda - Bilim Akademileri Anaokulu Küçükyalı / Maltepe

Hakkımızda

Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Bilim Akademileri Anaokulu olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen,tüm gelişim alanlarında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan,adaptasyon

Becerisi ve farkındalığı yüksek,çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

FELSEFEMİZ

Bilim Akademileri Anaokulu,okulöncesi dönemdeki çocukların ve ailelerin,okulöncesi eğitim alanındaki eğitim gereksinimlerini karşılamak için kurulmuştur.

*Bilim Akademileri Anaokulu çok yönlü gelişimsel büyümeye odaklıdır.Her gelişim alanı (bilişsel,fiziksel,sosyal ve duygusal)aynı derecede önemli ve gelişmeye açıktır.

*Çocuklara davranışlarının sorumluluğunu almak ve sonuçlarına katlanmak konusunda fırsatlar

sunar.

*Bilim Akademileri Anaokulu çocuklara doğal öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu ihtiyacı

Çeşitli şekillerde (yaparak,yaşayarak,araştırıp keşfederek) gidermelerini sağlayacak uzmanlık

Ve kaynak sağlanmasına yardımcı olur.

*Her çocuğa kendini ifade etmek için fırsat verilir.

İLKELERİMİZ

*Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.

*Her bireyin tek ve özel olması ilkesine inanmak.

*Etik değerlere sahip çıkmak.

*Her bireyin farklı yollarla ve farklı aşamalarda gelişim göstermesini ve öğrenmesini desteklemek.

*Birey ve toplum dayanışması için çalışmak.

*Bireyin ve toplumun karşılıklı olarak sorumluluk sahibi olduğunu fark etmek ve buna hizmet

ederek çalışmak.