İlkokula Hazırlık - Bilim Akademileri Anaokulu Küçükyalı / Maltepe

İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık

İlkokula hazırlık çalışmaları diğer bir adıyla Okuma - Yazmaya Hazırlık çalışmaları çok önemlidir. Çünkü ilkokulun temelini oluşturur. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir. Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmektedir. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.

GÖRSEL ALGILAMA ÇALIŞMALARI


1- El-göz koordinasyonu        (  kıvrım hareketleri )

2- Şekil-zemin ayrımı             ( defterde sırayı öğrenebilme )

3- Şekil sabitliği                     ( çizgilerden taşırmamayı öğrenme )

4- Mekânda konum               (  saat, zaman, yıl,yön çalışmaları orta,son,başta,ilk,önceki 

5- Mekânsal ilişkiler               yön çalışmaları orta,son,başta,ilk,önceki sonraki )

İŞİTSEL ALGI ÇALIŞMALARI (FONOLOJİK DUYARLILIK) 

1- Dinlenme :çevresindeki sesleri algılaması 

2- Konuşma :algladıklarını sözel olarak ifade etmesi 

3- Sesleri ayırt etme her nesnenin ayrı bir sesi olduğunu farketmesi ve geri dönüt 

4- Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme  (dikkat geliştirici çalışmalar)

 

DİKKAT VE BELLEK ÇALIŞMALARI                  tüm çalışmları kapsamaktadır.           

TEMEL KAVRAM ÇALIŞMALARI                       bütün   kavramları irdeleme 

PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMALARI                   ( ne, nerede, nasıl,niçin,kim,neden  )  

EL BECERİSİ ÇALIŞMALARI                           sanatsal etkinlikler 

ÇİZME, BOYAMA, KESME, KATLAMA, YOĞURMA, YAPIŞTIRMA VE BÖZBAKIM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI          yemeklerini yardımsız yemesi,üstünü ayakkabısını yardımsız giyinmesi, özellikle  tuvalet eğitimi 

GÜVEN VE BAĞIMSIZ DAVRANIŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  (  Drama ağırlıklı çalışmalar ) kendini ifade etme çalışmaları.yarışmalar bilgi,beceri,genel kültür Bunların yanı sıra kitap çalışmaları ve Okula hazırlık eğitim setleri kullanılıyor.