Eğitim Anlayışı - Bilim Akademileri Anaokulu Küçükyalı / Maltepe

Eğitim Anlayışı

Eğitim Anlayışı

Bilim Akademileri Anaokulu olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını(sosyo‐duygusal bilişsel, psikomotor gelişim ve öz bakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Eklektik bir yaklaşım benimsememizin sebebi, genel olarak uluslar arası literatürde kullanılan ve/veya benimsenen eğitim modelleri ve metotlarının çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır. Bizler herhangi bir eğitim modeli yada metodunu tek başına benimsemediğimiz için her birini, çocuklarımız, kurumsal  olarak eğitime bakış açımız, içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bizimle birlikte devam ede gelen kültürümüz ve aile yapımız ile sağlayabileceğimiz koşullar açısından değerlendirip, bize en uygun ve orijinalinden uzaklaşamadan uygulayabileceğimiz yöntem ve metotları tercih ettik.

Bu bakış açısıyla yola çıktığımızda ve yaptığımız araştırmalar sonucunda High Scope, Montesorri Eğitim modeli,  Proje Tabanlı Eğitim, GEMS(Matematik Fen ve Doğa)ve Scamper (Farklı Düşünme)gibi farklı ve birbiri ile eğitimsel açıdan rahatlıkla kaynaşabilen Eğitim modellerinin kurumumuzun eğitim felsefesi ile gayet iyi örtüştüğünü fark ettik ve Eğitim  programımıza dâhil ettik. Kendi programımız ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda eğitimsel açıdan amacımıza ulaştığımıza, kendinin ve etrafındakilerin farkında, Yeni  dünyaya uyum sağlayabilen, bilgiye nasıl ulaşabileceğine dair fikirleri olan ama her şeyden önce mutlu, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimizi gördük. Eğitim Programlarımız velilerimizle Her ay  başında ve her haftanın sonunda bir sonraki haftalık programı içeren,“Aylık Bülten ve Haftalık Bülten “olmak üzere mail ortamında paylaşılmaktadır. Oyun Alanı Anaokulumuzun bahçesi çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiştir. Hava koşulları uygun olduğu durumlarda çocuklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez oyun alanını kullanırlar. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının  olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır.