Çoklu Zeka Eğitimi Nedir - Bilim Akademileri Anaokulu Küçükyalı / Maltepe

Çoklu Zeka Eğitimi Nedir

Çoklu zeka teorisi, kişisel gelişim alanında ortaya atılmış en önemli teoridir.Teorinin özü yaşam boyu gelişimi ve öğrenmeyi içerir. Çoklu zeka teorisinin eğitim ve öğretim alanlarında kullanılmasıyla hayatın daha ilk yıllarında öğrencilerimize tüm zekalarını geliştirebilecekleri etkin bir yol sunmuş oluruz.

Çoklu zeka ile her insanın kendine özgü olan öğrenme yolunu kullanarak en etkili sonucu çıkarabiliriz. Çoklu zeka teorisinin uygulandığı sınıflarda okul, duvarların dışına geçerek yaşama taşınır. Öğrencilere bir yandan öğrenme potansiyellerini yükseltme fırsatı sunulurken, bir yandan da kendilerini tanıma, kendine  güven, etkili iletişim kurma gibi kişisel ve sosyal pek çok alanda da gelişim için destek verilir.

Çok yakın zamana kadar, insan zekasının bütünüyle doğumla kazanıldığı, hayat boyu devam ettiği ve en önemlisi de bireyle birlikte doğan bu zekanın geliştirilmesine yönelik hiçbir şeyin mümkün olmadığı görüşü hakim iken, günümüzde insan zekasının yine insanın yapabilecekleri ile ilgili düşüncelerle veya kendisi hakkında sahip olduğu ufkuyla paralellik gösterdiği kabul edilmektedir.

Bu anlayışa göre hangi yaş ve seviyede olursa olsun, insanın zihinsel işlevleri iyileştirilebilir ve geliştirilebilirler. Çünkü gerçekte insan, genelde kullandıkları dışında kendinde var olan yetenekleri tanıyarak ve bunları harekete geçirerek daha zeki olabilmektedir.

Öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak sahip oldukları belki de tek ortak özellik benzersiz olmalarıdır. Her insan eşsizdir, farklı algılara, farklı duygulara ve iletişim şekillerine sahiptir.

Çocuklar farklı boy, şekil,renk, cinsiyet ve kişiliklere sahip olarak karşımıza çıkarlar. Hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri,özgeçmişleri, güçlü ve zayıf yanları vardır. Bazen farklı bir kültür ve dilden de olabilirler. Fakat hepside doğal bir öğrenme kapasitesine sahiptirler. Her birinin özel bir yeteneği ve güçlü olduğu bir yanı vardır. Hepsinin sınıf içinde kendini güvende hissetmeye ve başarıyı tatmaya gereksinimleri vardır. Yine hepsinin kendini değerli hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimleri vardır.

 Her insan en az yedi temel zeka alanları çeşitlemesinden oluşmuş bir zihinsel işleyişe sahiptir. 
 Gardner’in  (1983) ileri sürdüğü yedi türdeki zeka alanları şunlardır.

*Sözel-Dil Zekası
*Mantıksal-Matematiksel Zeka
*Görsel-Uzaysal Zeka
*Bedensel-Kinestik Zeka
*Müziksel-Ritmik Zeka
*Kişiler Arası ve Sosyal Zeka
*Kişiye Dönük Zeka
*Doğacı-Varoluşcu Zeka

ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN İLKELERİ

 *İnsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir.
*Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile özel bir karışıma sahiptir.Her insanın kendine göre bir zeka profili vardır.
*Zekaların her biri insanda farklı bir gelişim sürecine sahiptir.
*Bütün zekalar dinamiktir.
*İnsandaki zekalar tanımlanabilir ve geliştirilebilir.
*Her insan kendi zekasını geliştirmek ve tanımak fırsatına sahiptir.
*Her bir zekanın gelişmi kendi içinde değerlendirilmelidir.
*Her bir zeka hafıza,dikkat,algı ve problem çözme açısından farklı bir sisteme sahiptir.Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekadan da faydalanılabilir.
*Kişisel alt yapı,kültür,kalıtım,inançlar zekanın gelişimi üzerinde etkiye sahiptir.
*Bütün zekalar,insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır.
*İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zeka  teorisini desteklemektedir.

 Bu bilgiler ışığında çocuklarımızın her birinin farklı bir birey olduğunu, her birin farklı algılama şekillerine sahip olduğunu ve dolayısıyla da farklı yansıtma şekillerine sahip olduklarını biliyoruz.

Öyleyse eğitim sistemimizde her çocuğa göre farklı eğitim ve öğretim teknikleri geliştirmemiz gerektiği de kaçınılmazdır.